Number of vacancies per month in the field of Filosofie
Total: 45 Missing: 0
Regional distribution
Total: 45 Other: 3 Missing: 0
Months
Total: 45 Other: 5 Missing: 0
Related vacancies
Docent Filosofie bij de School voor VAVO Onderwijsgroep Tilburg
Docent Griekse en Latijnse taal en cultuur - onderdelen filosofie Universiteit van Amsterdam
Docent filosofie ROC van Twente
Universitair Docent Praktische Filosofie Universiteit Leiden
Universitair Docent Praktische Filosofie Universiteit Leiden
Docent Filosofie, Montessori High School, OSG Piter Jelles - Pompeblêd Scholengroep
A&S Groep vertrouwenspersoon A&S Groep
Externe vertrouwenspersoon SCOH
Lerarenopleider voor de Lerarenopleiding Levensbeschouwing en Docent in de Minor Filosofie & Ethiek Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Bevlogen docent Filosofie gezocht! Onderwijs Dynamiek
DOCENT FILOSOFIE OSG Sevenwolden
Cliënt vertrouwenspersoon ’s Heeren Loo
Docent filosofie (0,6 fte) Eindhoven University of Technology
Docent Filosofie CSG Liudger
Docent Praktische Filosofie Universiteit Utrecht
Docent Filosofie (16.I06.014) Fontys
Docent Pedagogiek en Filosofie (16.I06.020) Fontys
Docent Filosofie en Ethiek Hogeschool Inholland
Junior Docent filosofie (ethiek) voor 0,15 fte Eindhoven University of Technology
docent levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) Carmelcollege Gouda - Antoniuscollege
Staff Advocate (vertrouwenspersoon) Fair Wear Foundation
Vertrouwenspersoon voor studenten binnen de FNWI Universiteit van Amsterdam
Vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon klachten cliënten Nieuw Unicum
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon Jeugdhulp HBO 24-32 uur Sittard Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Centrale vertrouwenspersoon Gemeente Den Haag
vertrouwenspersoon jeugd/onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Drenthe
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon (HBO) voor 32 uur Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
A&S Groep vertrouwenspersoon A&S Groep
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon te Rotterdam AKJ
Vertrouwenspersoon te Deventer AKJ
Vertrouwenspersoon voor ouders Kindercentrum WereldKids
Vertrouwenspersoon (HBO) AKJ Rotterdam voor 32 uur per week Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Externe vertrouwenspersoon Zutphen/Groningen Stichting De Vrijeschool Noord en Oost Nederland
Vertrouwenspersoon binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam
Vertrouwenspersoon St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Vertrouwenspersoon Integriteit Gemeente Almere
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon-Ziektevervanging AKJ
Total: 45