Number of vacancies per month in the field of Filosofie
Total: 75 Missing: 0
Regional distribution
Total: 75 Other: 4 Missing: 0
Months
Total: 75 Other: 23 Missing: 0
Related vacancies
De faculteit Geowetenschappen zoekt een redacteur wetenschapscommunicatie Universiteit Utrecht
Docent Filosofie bij de School voor VAVO Onderwijsgroep Tilburg
Docent filosofie ROC van Twente
Docent Griekse en Latijnse taal en cultuur - onderdelen filosofie Universiteit van Amsterdam
Universitair Docent Praktische Filosofie Universiteit Leiden
Docent Filosofie, Montessori High School, OSG Piter Jelles - Pompeblêd Scholengroep
docent levensbeschouwing, ethiek en filosofie Carmelcollege Gouda - Antoniuscollege
Docent Filosofie en Ethiek - 0,4 van de normbetrekking NHL Hogeschool
Docent(e) Filosofie - Stellingwerf College Pompeblêd Scholengroep
Lerarenopleider voor de Lerarenopleiding Levensbeschouwing en Docent in de Minor Filosofie & Ethiek Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
docent levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) Carmelcollege Gouda - Antoniuscollege
Bevlogen docent Filosofie gezocht! Onderwijs Dynamiek
DOCENT FILOSOFIE OSG Sevenwolden
docent Filosofie Libanon Lyceum
Docent Pedagogiek en Filosofie (16.I06.020) Fontys
Docent Filosofie en Ethiek Hogeschool Inholland
Junior Docent filosofie (ethiek) voor 0,15 fte Eindhoven University of Technology
Docent Filosofie 2e graad, 0,4 fte per 23-10-2017 Stichting AVOO
Junior docent ethiek en filosofie van de gezondheidszorg Radboudumc
Vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon Jeugdhulp HBO 24-32 uur Sittard Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
vertrouwenspersoon jeugd/onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Drenthe
Centrale vertrouwenspersoon Gemeente Den Haag
Vertrouwenspersoon AKJ
Interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit WZU Veluwe
Docent filosofie (0,6 fte) Eindhoven University of Technology
Docent Filosofie CSG Liudger
Docent Praktische Filosofie Universiteit Utrecht
Docent Filosofie (16.I06.014) Fontys
Docent Filosofie 1e graad Han Fortmann
Docent Praktische Filosofie Universiteit Utrecht
Docent Filosofie LMC Voortgezet Onderwijs
A&S Groep vertrouwenspersoon A&S Groep
Externe vertrouwenspersoon SCOH
Cliënt vertrouwenspersoon ’s Heeren Loo
Vertrouwenspersoon RUG Rijksuniversiteit Groningen
externe vertrouwenspersoon (m/v) Senzer
Vertrouwenspersoon Den Haag AKJ
Vertrouwenspersoon Rotterdam (tijdelijk) AKJ
Medewerker vertrouwenspersoon Wonen met Zorg Laurens
Vertrouwenspersoon (HBO) AKJ Rotterdam voor 32 uur per week Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Externe vertrouwenspersoon Zutphen/Groningen Stichting De Vrijeschool Noord en Oost Nederland
Vertrouwenspersoon St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Vertrouwenspersoon binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam
Vertrouwenspersoon Integriteit Gemeente Almere
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon Deventer AKJ
Vertrouwenspersoon AKJ
Staff Advocate (vertrouwenspersoon) Fair Wear Foundation
Vertrouwenspersoon voor studenten binnen de FNWI Universiteit van Amsterdam
Vertrouwenspersoon Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon klachten cliënten Nieuw Unicum
Vertrouwenspersoon P. Looije Verpakkingen
Vertrouwenspersoon voor de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid (BRV) De Haagse Hogeschool
Externe Vertrouwenspersoon Magentazorg
Vertrouwenspersoon (Den Haag) AKJ
Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Emergenz
interne medewerker vertrouwenspersoon (alleen voor medewerkers van De Waalboog) De Waalboog
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon (HBO) voor 32 uur Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg
A&S Groep vertrouwenspersoon A&S Groep
Vertrouwenspersoon te Rotterdam AKJ
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon te Deventer AKJ
Vertrouwenspersoon voor ouders Kindercentrum WereldKids
Vertrouwenspersoon RUG Rijksuniversiteit Groningen
Vertrouwenspersoon Sociaal Domein Gemeente Waddinxveen
Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen Emergenz
Vertrouwenspersoon AKJ
Vertrouwenspersoon 28 uur Sittard AKJ
Vertrouwenspersoon 24 uur Den Haag AKJ
Vertrouwenspersoon (m) Respont
Total: 75